Kontakt

Email:                  info@glsk.sk

Mobil:                    +421 918 347 756 

Mobil:                    +421 907 671 195 

 

Kontaktná adresa:

GREEN LINE SLOVAKIA, s.r.o.

F. Kapisztóryho 46

940 01 Nové Zámky     

Slovenská Republika

Fakturačné údaje:

GREEN LINE SLOVAKIA, s.r.o.

F. Kapisztóryho 46

940 01 Nové Zámky     

Slovenská Republika

IČO: 45 676 291 

DIČ: 2023965284

IČ DPH: SK2023092808

Bankové spojenie:

VÚB – Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:                     SK6902000000003443147953

SWIFT:                   SUBASKBX